917 56 568  kontakt@tekabygg.no

Kunder

Samarbeidet med Teka Bygg AS har gjennom deres brede erfaring, vært svært fruktbart gjennom god dialog med prosjektledere og håndverkere. Dette resulterer i robust og bærekraftig byggeri for fremtiden og vi ser frem til å gjennomføre flere prosjekt sammen med dem.

- Andreas Neumann Meyer,

Sivilarkitekt MNAL V/ Link Arkitektur AS.